Environmental Social and Governance Report

Zpráva o životním prostředíspolečnosti a správě firmy

  • Lidé
  • Planeta
  • Výrobky
  • Zprávy
  • Zaostřeno na

Počas viac ako 100 rokov našej histórie, sa Samsonite hrdo hlási k záväzku byť dobrým zodpovedným občanom. Okrem toho, že našim zákazníkom poskytujeme vysoko kvalitné cestovné a lifestylové produkty, mala naša spoločnosť počas minulého storočia pozitívny vplyv na komunity ľudí v miestach našej pôsobnosti.

Lidé

People

Naši lidé jsou naším největším přínosem. Zaměstnanost ve firmě Samsonite čítá více než 12 000 lidí. Naší firemní politikou je přilákat a udržet nejlepší talenty napříč všemi regiony, poskytnout smysluplné příležitosti k osobnímu rozvoji, ocenit a rozpoznat pracovní výkon a zajistit bezpečné pracovní prostředí, zároveň propagovat a podporovat dobrý zdravotní stav zaměstnance.

Zaměstnanost

Samsonite se zavazuje k podporování rovných pracovních příležitostí a příležitostí ke kariérnímu postupu. Samsonite usiluje po celém světě, aby byl společností, kde chtějí pracovat nejkvalifikovanější lidé, kde se najímají lidé a postupují vstříc svým zásluhám, a kde jsou dostupné možnosti k osobnímu rozvoji v rámci společnosti.

Rozvoj & vzdělávání

Samsonite se zaměřuje na rozvoj a oceňování týmů, stejně tak jako na pěstování kultury spojené s uznáním, která podporuje vysoký pracovní výkon a udržení talentů.

Bezpečnost & ochrana zdraví při práci

Samsonite se zavazuje zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a osobní pohodu zaměstnanců na pracovišti. Samsonite se řídí svými ustanovenými postupy s cílem zajistit shodu s příslušnými zákony a směrnicemi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Pracovní normy

Zaměstnanecký kodex zahrnuje společenský závazek firmy Samsonite k právní shodě, etickým standardům a obecný závazek k pracovním normách zakotveným v Mezinárodní organizaci práce. Tyto závazky jsou navržené k ochraně našich zaměstnanců a k zamezení nelegálních pracovních podmínek, včetně mimořádných přestupků jako je dětská práce a nelegální obchod s lidmi.

Planet

Planeta

planet
Emissions

Emise

Samsonite dodržiava príslušné zákony a smernice, ktoré sa týkajú emisií ovzdušie a skleníkových plynov, vypúšťaného znečistenia do vody a pôdy a generovanie nebezpečného odpadu a odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Usilujeme sa o zníženie emisií a redukcii či recykláciu odpadu tam, kde je to možné. Sledujeme a monitorujeme spotrebu energie a emisií, vypúšťania znečisťovanie a odpadu v každom z našich výrobných závodov. Monitorujeme tiež spotrebu energie v distribučných centrách, regionálnych pracoviskách a maloobchodných predajniach, kde Samsonite platia za tieto služby poplatky.

Use of resources

Využití zdrojů

Samsonite usiluje o zavedení iniciatív zaoberajúcich sa využitím energie a efektívnym využitím vodných zdrojov. Výrobný proces v našich troch výrobných miestach využíva uzavretého systému kolobehu vody za účelom ochladzovania. Miestne právne predpisy vyžadujú pravidelné hlásenie dôsledku vzniku odpadu. Výrobné procesy v našich závodoch vytvárajú svojou podstatou iba minimum nebezpečného odpadu. K vyzdvihnutie a riadnej likvidácii odpadov je využívané externých spoločností odpadového hospodárstva. Každý závod, ktorý vlastní Samsonite a kde prevádzkuje svoje zariadenia, identifikuje a následne implementuje svoje snahy na zníženie využitej energie a emisií. Samsonite následne aplikuje tieto kľúčové snahy a osvedčené postupy do ďalších vlastných a prevádzkovaných výrobných kapacít.

Natural resources

Přírodní zdroje

Záväzok firmy Samsonite k životnému prostrediu vyplýva z našich pretrvávajúcich snáh o zníženie nášho celkového vplyvu na životné prostredie a prírodné zdroje, ako interne, ako aj v určitých prípadoch aj externe. Z internej iniciatívy spojené so spotrebou energie, emisiami a odpadov, profituje široká škála zúčastnených zamestnaneckých skupín. Samsonite sa zameral na znižovanie hlavných zdrojov emisií vyjadrený ekvivalentom oxidu uhličitého - CO2, využívaním inteligentnejších alebo alternatívnych technológií tam, kde je to možné.

recycling
recycling

Recyklace

a využití místních přírodních zdrojů
snižuje náš vliv na životní prostředí

Spoločná filozofia firmy Samsonite podporuje myšlienku znižovanie odpadu a využitie energie naprieč našimi vlastnými a prevádzkovanými výrobnými miestami. Napríklad materiály používané vo výrobnom procese sú recyklované (napr. Lepenka, drevené palety a najmä rozomleté plasty, ktoré sú buď priamo opätovne využité, alebo predané ako zvyšky tretím stranám, ktoré ich zrecyklujú na iný výrobok). Niektoré z našich iniciatív zahŕňajú nasledovné:

  • Zavedení iniciativy (1) “5S” v Nashiku v Indii (na identifikování a odstranění nadbytečného vybavení a zbytků) vedlo ke zvýšené recyklaci nepoužitých materiálů a vybavení;
  • V belgických a maďarských závodech jsou instalovány solární panely, jejichž cílem je zvýšit využívání obnovitelné energie; a
  • V závode v Nashik v Indii je spracovanie vody a dažďovej vody vykonávané na mieste a voda je využívaná na pestovanie semenáčikov, ktoré sú potom vysadené regionálnou iniciatívou (nájdete v sekcii nižšie - Spoločnosť); tieto činnosti prispeli v závode v Nashik na vyrovnanie ročnej spotreby energie pomocou sekvestráciou uhlíka.

Provoz

operations

Prevádzkové postupy firmy Samsonite sú založené na záväzku prevádzkovať podnikanie úprimne a bezúhonne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Náš záujem o firemnú zodpovednosť nie je len v tom, čo robíme, ale ako to robíme. Samsonite usiluje o využití najvyšších štandardov vo všetkých našich prevádzkach a u všetkých výrobkov, ktoré predávame.

Supply Chain

Řízení dodavatelského řetězce

Samsonite pracuje na zajištění sociálně a eticky přijatelných výrobních postupů u našich celosvětových dodavatelských partnerů. Náš zájem o pohodu zaměstnanců nás vedl k založení Etické listiny práv – kodexu chování v rámci dodavatelského řetězce pro přímé a nepřímé výrobce. Etická listina práv předkládá naši vizi přijatelných obchodních praktik, které se týkají práv pracovníků, pracovních podmínek, podmínek zaměstnávání, důstojné práce, systému dodavatelů a ochrany zaměstnanců. Tyto standardy jsou v souladu se standardy ustanovenými Mezinárodní organizací práce, týká se to například zákazu nucené a dětské práce. Samsonite podniká kroky k vyhodnocení, oslovení a ověření sociálních rizik v dodavatelském řetězci.

Community

Společenství

Společenský závazek tvoří důležitou část našich provozních postupů. Samsonite přináší pevný závazek komunitám, ve kterých fungujeme a kde žijí naši zaměstnanci. Samsonite se také zavazuje k podpoře komunit tím, že nabízí zaměstnancům možnost finanční podpory, příležitosti pro zaměstnance a věnování nepeněžních darů těmto společenstvím. Samsonite pokládá zapojení se do místních komunit za možnost přispět ke zdravotnímu stavu a finančnímu blahobytu těchto komunit.

Zodpovědnost za produkty

Samsonite berie vážne zodpovednosť za svoje výrobky vo všetkých svojich prevádzkach. Nižšie podrobne popisujeme prístup k zákazníckemu servisu, ochrane dát a osobných údajov, duševnému vlastníctvu, ku kvalite produktov a k výrobkom.

customer service

Zákaznický servis

Záruka na výrobky Samsonite, informace o službách a opravách, a kontaktní informace na zákaznický servis jsou dostupné na našich webových stránkách. Zákaznický servis je spravován lokálně v rámci každého regionu nebo státu. Vlastní či externí opravny provádějí opravy.

data protection and privacy

Ochrana dat a osobních údajů

Politikou firmy Samsonite je splnit příslušné právní požadavky s ohledem na ochranu dat a osobních údajů.

product quality

Kvalita výrobků

Pro naše jednotlivé hlavní kategorie výrobků existuje příručka kvality. Samsonite vyvinul rozsáhlý program Zabezpečení jakosti výrobku, aby zajistil, že výrobky které prodáváme, splňují nebo překračují naše přísné požadavky na provedení (např. opotřebení a odolnost). Program nastiňuje požadované testování, které se provádí na našich značkách/výrobcích a testovací vybavení, které by mělo být využito pro provedení těchto testů.

product testing

Testování výrobků

Testování výrobků a prohlídka surovin, součástek a hotových výrobků je prováděna ve všech vlastněných a obsluhovaných zařízeních, stejně jako u mnoha externích dodavatelů, s cílem zajistit zachování standardů zpracování.

Tumble Test Test odolnosti

Handle Test Test rukojeti

Drop Test Pádová zkouška

Wheel Test Test koleček

Zipper Test Test zipu

Locks Test Test zámku

environment
environment

SPOLOČNOSŤ

a podpora vzdělávání v Indii

Zapojenie spoločenskí je dôležitou súčasťou prevádzkových postupov Samsonite. Prinášame silný záväzok komunitám, v ktorých pôsobíme a kde žijú naši zamestnanci. Všetka naša spoločenská angažovanosť, investície a filantropie je rozhodovaná a implementovaná lokálne.

Napríklad v Indii si Samsonite osvojil pozemok o rozlohe 125 akrov v blízkosti nášho výrobného závodu. Táto krajina bola po mnoho rokov intenzívne využívaná a trpela eróziou pôdy. Spoločnosť už tu zasadila desaťtisíc stromov, propagovala mini-lesy z teakových a mangových stromov v blízkom okolí továrne a distribuovala stromy zdarma v celom regióne s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia, biodiverzity a množstva CO2.

Tím Samsonite Kórea má rozsiahly program pre výsadbu stromov, vrátane projektu Samsonite Forest Project, mesačné dobrovoľné zakladanie stromov pre zamestnancov v parku Nanjido v Soule. Zamestnanci sú tiež pozývaní, aby venovali $ 14 až $ 34 mesačne spoločnosti World Vision a pomohli tak zmeniť život deťom a spoločnosť k lepšiemu. Spoločnosť Samsonite Kórea ďalej spolupracuje s kórejskou mimovládnou organizáciou Future Forest, ktorá bojuje proti rozširovaniu púšte vytváraním lesov v púšťach a vytváraním "zelených zborov" mládeže. Spoločnosť prispieva k vybudovaniu 16 km dlhého a 0,05 km širokého lesa, aby zastavila ďalšie rozšírenie púšte Kubuqi vo vnútrozemí Mongolska v Číne. Zamestnanci darujú mesačne 10 USD a spoločnosť tiež daruje percentuálny podiel predaja spoločnosti Future Forest vo výške 170 000 USD ročne. Okrem toho každý rok sa skupina zamestnancov spoločnosti Samsonite Korea podieľa na iniciatívach na zakladanie stromov pre budúce lesy v púšti Kubuqi. Od roku 2017 spoločnosť Tumi Kórea tiež podporila úsilie spoločnosti Future Forest prostredníctvom darovaní hotovosti.

Sme odhodlaní podporovať spoločnosť, v ktorej žijú a pracujú naši zamestnanci, a to tým, že umožňujeme zamestnancom poskytovanie finančnej podpory, čas na svoju prácu a vecné dary pre svoje komunity. Spoločnosť považuje miestnu angažovanosť za príležitosť ako prispieť k zdraviu a finančnému blahu týchto komunít.

report
report

Zpráva o životním prostředí, společnosti a správě firmy

Níže najdete zprávu o životním prostředí, společnosti a správě firmy. Tato zpráva předkládá závazek firmy Samsonite k udržitelnosti a cíle pro několik příštích let.

Zpráva za rok 2016

pdf Download

Zpráva za rok 2017

pdf Download