PRE MAMIČKU

Eco-Friendly
VYROBENÝ Z RECYKLOVANÉHO PLASTOVÉHO ODPADU:
Magnum Eco Spinner (4 kolieska) 55cm 55 x 40 x 20 cm | 2.6 kg
Eco-Friendly
VYROBENÝ Z RECYKLOVANÉHO PLASTOVÉHO ODPADU:
Magnum Eco Spinner (4 kolieska) 69cm 69 x 48 x 30 cm | 3.8 kg