Naše záruka

Výrobky Samsonite jsou přísně testovány, aby bylo zajištěno, že cestovní výrobky splňují přísné standardy. Pokud dojde k potížím s výrobkem Samsonite (dále jen "výrobek") a problém je způsoben výrobní vadou materiálu a dílenským zpracováním, Samsonite podle svého uvážení buď opraví, nebo vymění výrobek v souladu se záručními podmínkami uvedenými zde. Záruka, která je stanovena v tomto dokumentu se vztahuje pouze k prvnímu kupujícímu nebo k tomu, kdo výrobek dostal jako dárek. Doba trvání záruky je uvedena na záručním listu uvnitř výrobku a / nebo v seznamu vlastností výrobků na našich webových stránkách

Kromě této obecně definované produktové záruky, nabízí společnost Samsonite dodatečnou omezenou záruku Roxkin™ pro produkty se skořepinou z materiálu Roxkin ™, která je platná na celou běžnou dobu životnosti výrobku a která pokrývá trhliny nebo praskliny v materiálu skořepiny.

Zatím co nezáruční opravy Vašeho výrobku mohou být provedeny jakoukoli jinou společností, pro záruční opravy Samsonite vyžaduje použití pouze autorizovaného servisního střediska Samsonite ( "Servisní středisko"). Při nesprávné údržbě, či neautorizované opravě záruka propadá. Chcete-li najít servisní středisko kdekoli na světě, klikněte sem. Prosíme, neposílejte svůj výrobek přímo do Samsonite, jelikož tím zdržíte vyřízení požadované opravy. Samsonite záruka je globální a můžete ji uplatnit na Váš výrobek v kterémkoli servisním středisku na světě. Zákazník nese veškeré náklady spojené s dopravou výrobku do servisního střediska.

Pro záruční servis v servisním středisku, bude potřebovat řádně vyplněný záruční list nebo originální doklad o koupi. Servisní středisko určí, zda se záruka Samsonite na požadovanou opravu vztahuje. Pokud se záruka vztahuje, budete informováni o tom, zda bude výrobek opraven nebo vyměněn. Každá taková oprava nebo výměna bude hrazena ze strany Samsonite, včetně jakýchkoli nákladů spojených k navrácení opraveného nebo náhradního produktu majiteli.

Možnost záruční opravy je vyloučena, pokud jde o škody způsobené nehodou a na následné škody z této nehody vyplývající. Náklady na opravu a práci vykonané jinde než v servisním středisku nejsou touto zárukou kryty. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy jsou vyloučeny veškeré další předpokládané záruky. Záruka zde uvedená je omezena do hodnoty výrobku. Výrobní údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Zámky výrobků jsou určeny pouze k tomu, aby se zabránilo náhodnému otevření a nemají za úkol nutně předcházet krádeži výrobku nebo jeho obsahu, rozbití nebo vstupu letecké společnosti, pracovníků letiště nebo státních orgánů. Zkontrolujte si svůj výrobek neprodleně po tom, co s ním bylo manipulováno někým jiným, než jste Vy.

Cílem naší záruky je poskytnout vám konkrétní zákonná práva. Kromě práv popsaných v tomto dokumentu, můžete mít i další práva, která se liší stát od státu s ohledem na vyloučení nebo uplatňování předpokládaných záruk, náhodné a následné škody a opravy a výměny. V důsledku toho je možné, že výslovně uvedená omezení nebo vyloučení ze záruky se na Vás nemusí vztahovat.