Veľké kufre (70-79cm)

Eco-Friendly
VYROBENÝ Z RECYKLOVANÉHO PLASTOVÉHO ODPADU:
Magnum Eco Spinner (4 kolieska) 75cm 75 x 51 x 32 cm | 4 kg