POSLEDNÁ REVÍZIA: 20/02/2020

Zásady súborov Cookie

Sme sa zaviazali zhromažďovať, používať a uchovávať vaše osobné údaje zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Tieto Zásady súborov Cookie („Zásady“) opisujú rôzne typy súborov Cookie a podobných technológií, ktoré používame na našej webovej stránke samsonite.sk („Webová stránka“).

V rozsahu, v akom sa akékoľvek osobné údaje spracúvajú prostredníctvom súborov Cookie alebo podobných technológií, sa aplikujú naše Zásady ochrany osobných údajov a dopĺňajú tieto Zásady.

A. Čo sú súbory Cookie?

Aby sa naša Webová stránka ľahšie používala a dalo sa na nej jednoduchšie navigovať, priebežne umiestňujeme do vášho počítača alebo mobilného zariadenia malé dátové súbory. Tieto sú známe ako súbory Cookie. Umožňujú našej Webovej stránke uchovávať konfiguráciu a preferencie používateľa (napr. prihlasovacie údaje, jazykové preferencie, veľkosť písma, nastavenia zobrazenia atď.) počas určitého obdobia, takže nemusíte opakovane zadávať informácie pri každej návšteve našej Webovej stránky alebo počas prehliadania stránok.

Webové stránky budú vo väčšine prípadov používať súbory Cookie na zlepšenie skúseností používateľa tým spôsobom, že umožnia webovej stránke „pamätať si“, buď počas trvania vašej návštevy („súbory Cookie relácie“), alebo pri opakovaných návštevách („trvalé súbory Cookie“).

Súbory Cookie slúžia na rôzne účely, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi stránkami, ukladanie vašich individuálnych preferencií, pamätanie si vášho nákupného košíka a celkovo zlepšujú vaše skúsenosti na našej Webovej stránke. Súbory Cookie okrem toho umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu interakciu s našou Webovou stránkou. Bez ich použitia by vás naša Webová stránka považovala za nového návštevníka vždy, keď sa presuniete na inú stránku (napríklad keď ste prihlásený(-á) a presuniete sa na inú stránku, nerozpoznala by vás a museli by ste znova zadať vaše prihlasovacie údaje).

Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov Cookie. Každopádne, ak chcete, môžete súbory Cookie zablokovať alebo odstrániť (podrobnosti nájdete v časti C). Ak to však urobíte, niektoré časti a/alebo funkcie našej Webovej stránky už viac nebudú fungovať správne.

B. Aké súbory Cookie používame?

Súbory Cookie môžu pochádzať z dvoch rôznych zdrojov. Buď ich nastavíme a používame priamo my („súbory Cookie prvej strany“), alebo môžu byť nastavené a používané tretími stranami („súbory Cookie tretích strán”). Súbory Cookie tretej strany vás môžu „sledovať“ na rôznych webových stránkach a počas dlhšieho obdobia. Strany, ktoré umiestňujú tieto súbory Cookie, môžu byť dodávateľmi, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našej Webovej stránky, spoločnosťami, ktoré s nami spolupracujú na programoch affiliate marketingu a iné strany. Napríklad súbory Cookie sociálnych médií (napríklad súbory Cookie na stránkach YouTube alebo Facebook), ktoré zhromažďujú informácie o používaní sociálnych médií. Používame súbory Cookie sociálnych médií na integráciu nástrojov na zdieľanie sociálnych médií na našej Webovej stránke a na meranie účinnosti týchto nástrojov zdieľania. Používame súbory Cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať našu Webovú stránku a jej používanie a umožňujú nám poskytovať prispôsobenú reklamu.

Naša Webová stránka používa tri typy súborov Cookie, v závislosti od ich funkcií a účelu:

Základné súbory Cookie – Tieto súbory Cookie zabezpečujú správne fungovanie našej Webovej stránky a jej služieb. Bez týchto súborov Cookie môže naša Webová stránka stratiť určité funkcie.

Name Typ Popis
__cfduid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný v obsahovej sieti Cloudflare na identifikáciu dôveryhodnej návštevnosti webovej stránky. Súbor Cookie umožňuje dostupnosť webovej stránky a znižuje čas načítania stránky.
dwanonymous_xxxxxxxx Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie obsahujúci konkrétny identifikátor na rozlišovanie návštevníkov. Tieto informácie umožňujú Webovej stránke zapamätať si preferencie návštevníka, nastavenia a uľahčiť fungovanie nákupného košíka.
dwsecuretoken_xxxx xxxx Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný Webovou stránkou za účelom zabezpečenia, že údaje návštevníka nebudú zneužité alebo použité inou osobou, ako je oprávnený návštevník. Ide o súbor Cookie tokenu zabezpečenej relácie pre správu stavu relácie cez zabezpečené pripojenie.
dwcustomer_* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie slúžiaci na identifikáciu registrovaného návštevníka/zákazníka. Tento súbor Cookie sa používa iba vtedy, keď návštevník/zákazník vyberie možnosť „Pamätať si ma“.
dwsid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie slúži na zachovanie stavov používateľa v rámci žiadostí na stránke.
cookiesAccepted Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie slúžiaci na identifikáciu toho, že používateľ akceptoval Zásady súborov Cookie.
_dc_gtm_UA-* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie, ktorý používa aplikácia Google Tag Manager na kontrolu načítania značky skriptu služby Google Analytics.
ASPSESSIONID QQCC QARB Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný ako súbor Cookie univerzálnej platformy relácie.
sid Súbor Cookie prvej strany Súbor Cookie slúži na zachovanie stavov používateľa v rámci žiadostí na stránke.
dw_dnt Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ovládanie skriptu JavaScript pre funkcie sledovania služby Commerce Cloud.
__cq_dnt Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie slúžiaci na označenie, že prehliadač sa odhlásil zo služby Commerce Cloud Einstein.
cc_marketing Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie.
cc_essential Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie.
cc_analytics Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie.
cc_preferences Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie.

Súbory Cookie služby Analytics alebo podobné technológie – Tieto súbory Cookie zhromažďujú informácie o vašom používaní našej Webovej stránky a umožňujú nám zlepšiť spôsob, akým fungujú. Súbory Cookie služby Analytics nám ukazujú, ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, čo nám pomáha zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré máte, a ukáže nám, či je naša reklama účinná alebo nie. To nám umožňuje vidieť celkové vzorce používania našej Webovej stránky, a nie jej používanie jednou osobou. Informácie využívame v súhrnnej forme na účely analýzy návštevnosti Webovej stránky a na vykonávanie štatistických analýz kolektívnych charakteristík a správania návštevníkov Webovej stránky prostredníctvom merania demografických údajov a záujmov týkajúcich sa konkrétnych oblastí našej Webovej stránky. Používame tiež službu Google Analytics, ktorá využíva súbory Cookie a podobné technológie na zhromažďovanie a analýzu informácií o používaní našich služieb a správu o aktivitách a trendoch. Tieto informácie nám umožňujú merať výkonnosť Webovej stránky a zlepšovať naše služby. Táto služba môže tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa používania iných webových stránok, aplikácií a on-line zdrojov.

Name Typ Popis
__cq_seg Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie obsahujúci segmentované informácie používané na poskytovanie personalizovaného vyhľadávania.
__cqact Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na podržanie frontu aktivít prehliadača, až kým sa neodošlú.
__cqsviews Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie produktov do najnovších výsledkov vyhľadávania až kým sa neodošlú.
__cqcviews Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie produktov do naposledy zobrazenej stránky kategórie až kým sa neodošlú.
__cqviews Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na kotvenie produktov pre odporúčania na stránke.
_weird_get_top_level_ domain Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na určenie preferovaného jazyka a nastavenia krajiny návštevníka. To umožňuje webovej stránke zobraziť obsah, ktorý je najviac relevantný pre daný pôvod a jazyk.
_gat_UA-10654804-29 Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný službou Google Analytics na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti.
_ga Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa Webovú stránku.
__cq_uuid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na meranie a zlepšovanie výkonu Webovej stránky a na podporu personalizácie obsahu Webovej stránky.
__cq_bc Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na meranie a zlepšovanie výkonu Webovej stránky a na podporu personalizácie obsahu Webovej stránky.
cqcid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na meranie a zlepšovanie výkonu Webovej stránky a na podporu personalizácie obsahu Webovej stránky.
__cq_bc Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie histórie aktivít, ako napríklad posledných 10 produktov, ktoré zákazník používa.
__cq_seg Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie atribútov predpokladaného sklonu k nakupovaniu a iných segmentových atribútov.
cq Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na overenie, či je služba sessionStorage k dispozícii.
cq.anchor Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie kotvených identifikátorov produktov.
cq.viewReco Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie naposledy prezeraných odporúčaní.
cq.viewSearch Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie produktov z najnovších výsledkov vyhľadávania.
cq.viewCategory Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie naposledy prezeranej stránky kategórie.
_gid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý generuje štatistické údaje o tom, ako návštevník používa Webovú stránku.
dwac_* Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: salesforce.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na ukladanie údajov pre analytické účely.
dwpersonalization_* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na sledovanie účasti používateľa v testovacích skupinách A/B na analytické účely.
dwsourcecode_* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie zdrojového kódu pre kampane a pridružené sledovanie.
__utma Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na zabezpečenie zaznamenania následných návštev Webovej stránky ako návštev patriacich tomu istému (jedinečnému) návštevníkovi.
__utmb Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na zaznamenávanie časovej značky presného momentu, keď návštevník vstúpi na Webovú stránku.
__utmc Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na zaznamenávanie časovej značky presného momentu, keď návštevník opustí Webovú stránku.
__utmz Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na sledovanie toho, odkiaľ prišiel návštevník, aký vyhľadávací nástroj použil, aké kľúčové slová sa použili a z akého miesta na svete navštívil Webovú stránku.
__utmv Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google týkajúci sa segmentov vlastných prehľadov.
collect Pixel tretej strany (hostiteľ: google-analytics.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel používaný na odosielanie údajov do nástroja Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka a sledovanie návštevníka vo všetkých zariadeniach a marketingových kanáloch.
lastVisited Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbory cookie uchovávajú dáta vašej poslednej návštevy.

Cieľové a reklamné súbory Cookie alebo podobné technológie – Používajú sa predovšetkým na zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantnejšie pre vaše osobné záujmy. Toto sa nazýva „zacielenie“. Znamená to súbory Cookie, pixely alebo doplnky, ktoré sú zvyčajne umiestňované podľa starostlivo vybraných reklamných sietí (napríklad bannerová reklama) na základe vášho správania pri prehliadaní na našej Webovej stránke. To môže viesť k tomu, že naše produkty a služby vám budú ponúkané pri návšteve iných webových stránok.

Name Typ Popis
Scarab.profile Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zobrazenie personalizovaných odporúčaní produktu na stránke.
Scarab.visitor Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zobrazenie personalizovaných odporúčaní produktu na stránke.
scarab.mayViewed Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na identifikáciu správania zákazníka, ktorý pomáha ponúknuť e-mailové zážitky prispôsobené na mieru a reklamy založené na správaní a preferenciách z minulosti.
scarab.mayAdd Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie slúžiaci na uľahčenie webového rozšírenia eMarsys.
fr Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: facebook.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný stránkou Facebook, ktorý ponúka sériu (cielených) reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie reklám od inzerentov tretích strán v reálnom čase.
AA003 Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: atdmt.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám.
MUIDB Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: bing.com) Súbor Cookie používaný na registráciu údajov o návštevníkoch z viacerých návštev a na viacerých webových stránkach umožňujúci merať efektívnosť reklám na webových stránkach.
PREF Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.co.uk, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý používa spoločnosť Google na uchovávanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa videá YouTube na rôznych webových stránkach.
vuid Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: vimeo.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Vimeo na zhromažďovanie analytických informácií o sledovaní z videí zabudovaných na našej Webovej stránke.
uuid Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: cquotient.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na optimalizáciu relevantnosti reklamy prostredníctvom zhromažďovania údajov o návštevnosti z viacerých webových stránok.
MUID Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: bing.com zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Microsoft ako jedinečný identifikátor používateľa, ktorý umožňuje sledovanie používateľa pomocou synchronizácie identifikátora naprieč mnohými doménami spoločnosti Microsoft.
IDE Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: doubleclick.net, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný službou Google DoubleClick na registráciu a hlásenie činnosti používateľa Webovej stránky po prezeraní alebo kliknutí na reklamu s cieľom posúdiť jej účinnosť a predkladať používateľovi cielenú reklamu.
ATN Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: atdmt.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na cielenú reklamu založenú na behaviorálnom profilovaní a geografickej polohe.
_pinterest_ct_rt Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: pinterest.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Pinterest ako značka konverzie.
io_token Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: mpsnare.iesnare.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný funkciou PowerReviews na zjednodušenie technológie snímania odtlačkov prstov, vrátane sledovania používateľa pomocou viacerých prehliadačov).
__pr.NaN Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný na integráciu funkcie PowerReviews.
_gcl_au Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný službou Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby.
_fbp Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite) Súbor Cookie používaný stránkou Facebook, ktorý ponúka sériu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie reklám od inzerentov tretích strán v reálnom čase.
SID Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na ukladanie identifikátora relácie pre návštevníkov.
HSID Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám.
APISID Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám.
SAPISID Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám.
SSID Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám.
demographics Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám.
VISITOR_INFO1_LIVE Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Youtube na určenie video rozhrania používateľa.
LOGIN_INFO Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Youtube na zhromažďovanie informácií o používateľovi pre videá vložené na webovej stránke.
GPS Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na cielenú reklamu založenú na geografickej polohe.
YSC Súbor Cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný video službou spoločnosti YouTube na stránkach s vloženými videami zo servera YouTube.
Ads/ga-audiences Pixel tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel používaný službou Google AdWords na opätovné zapojenie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobná konverzia na zákazníkov, a to na základe on-line správania návštevníka na webových stránkach.
tr Pixel tretej strany (hostiteľ: facebook.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel používaný stránkou Facebook, ktorý ponúka sériu (cielených) reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie reklám od inzerentov tretích strán v reálnom čase.

Okrem toho sa môže stať, že naša Webová stránka používa iné súbory Cookie a podobné technológie na uľahčenie nasledujúcich služieb:

C. Ako môžem spravovať moje preferencie súborov Cookie?

Odporúčame vám, aby ste povolili používanie súborov Cookie a podobných technológií, aby váš prehliadač fungoval správne a aby sa optimalizovalo používanie našej Webovej stránky. Ak vám však ich používanie nebude príjemné, môžete ich zrušiť a zabrániť tak vášmu prehliadaču, aby ich zaznamenával. Uvedomte si, že zablokovanie alebo odstránenie súborov Cookie môže mať za následok, že nebudete mať prístup k niektorým oblastiam našej Webovej stránky alebo nesprávne fungovanie niektorých funkcií.

Pri prvej návšteve našej Webovej stránky môžete odoslať vaše preferencie súborov Cookie tak, že kliknete na tlačidlo „viac informácií“, keď sa objaví banner súborov Cookie. Následne budete presmerovaný(-á) na obrazovku, na ktorej môžete podľa toho uviesť vaše preferencie. Ak budete neskôr chcieť zmeniť vaše preferencie, môžete to urobiť tu alebo v časti „Nastavenia súborov Cookie“ na domovskej stránke.

alebo v časti „Nastavenia súborov Cookie“ na domovskej stránke.


D. Zmeny týchto Zásad súborov Cookie

Naše Zásady súborov Cookie môžeme priebežne meniť, aby sme ich udržiavali aktualizované alebo dodržiavali zákonné, obchodné alebo technické požiadavky. Pozrite si legendu „POSLEDNÁ REVÍZIA“ zobrazenú v hornej časti tejto stránky, kde zistíte, kedy boli tieto Zásady naposledy aktualizované.

Akékoľvek zmeny v týchto Zásadách nadobúdajú účinnosť po sprístupnení aktualizovanej verzie na Webovej stránke alebo prostredníctvom nej.

E. Ako nás kontaktovať

Máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa používania súborov Cookie a podobných technológií na našej Webovej stránke? Neváhajte a kontaktujte nás e-mailom zaslaným na adresu privacy@aboutbags.com, alebo písomne na adrese uvedenej v našich Zásadách ochrany osobných údajov.